κοιÎ

What is love?
I still don't understand.

*When I fall off.

(当我陨落之时)

*Six stars blinked at me.

(六颗星星向我眨了眨眼)

*They look so shiny.

(它们看起来如此闪耀)

*But they dont know how long ago has died.

(却在不知多久以前死去。)

                                                                                 -------The last stars

                                                                                          (最后的星星)

评论 ( 1 )
热度 ( 50 )

© κοιΠ| Powered by LOFTER