κοιÎ

What is love?
I still don't understand.

1P 加了特效后

2P 加了特效前

六人类的人设来自以下:

正义:undertale yellow(同人游戏)

善良:undertale green (同人游戏)

毅力:阿瓜太太的六人类人设

诚实:(一个同人AU不知道什么名字总之看起来是福带着六个灵魂掉下来……)(很迷)

耐心:自己设定

勇气:自己设定

评论 ( 6 )
热度 ( 94 )

© κοιΠ| Powered by LOFTER